До гори
До низу

Інформація, що надходить до нашої свідомості, на 80% складається з зорових образів. Мало хто замислюється над тим, наскільки близько нас оточують зображення, фактури, кольори. Реальність надто щільна; для того, щоб в ній існувати, було винайдено захисний механізм, що дозволяє "дивитися". Мабуть, саме тому небагато хто наважується не лише "дивитися", але й "бачити". Ще менше людей спроможні поділитися "баченням" з іншими. Професійна локалізація такого вміння в галузі культури не випадкова. Відмежувавшись від безпосереднього природного існування, побудувавши штучне середовище існування, людина намагається усвідомити своє "Я" та місце цього "Я" в світі. Культура - система, де таке усвідомлення відбувається. Неможливість пояснити виникнення споріднює культуру з природою та світом; немає явних фізіологічних причин для її існування в житті. Не дивно, що небагато людей свідомо обирають ту сферу діяльності, яка не продукує їжу, житло, матеріальні блага, а дещо, що є не менш необхідним. Необхідність ця практично не піддається розшифровці, не відповідає на питання "про що?" та "навіщо", не несе пізнавальної (фактологічної) інформації. Культура здійснює з'єднання поодинокого та позаособового досвідів, об'єднує минуле та теперішнє, дає можливість обрати подальший шлях. Сфера мистецтва змінює не світ, а засіб його сприйняття, змінює зір. Вона дає нагоду побачити та відчути єдність внутрішнього особистого простору з навколишнім світом-космосом. У цьому тексті "сфера" - ключове слово, оскільки йтиметься про творчість Миколи Журавля.

Ще стародавні греки вважали сферу "досконалим", гармонійним геометричним тілом. Сфера - форма землі та ока, на сфері раніше кріпили та розташовували різноманітні божественні сутності; магічні та повітряні кулі також мають сферичну форму. У Журавля сфера може бути й діючою моделлю світу ("Транссфер"), та героєм живописного полотна ("Сфери у просторі"), і структурною клітинкою, що виділяє частину простору, і атомом, з яких складається світ.

Світ, що народжується у такий спосіб, - це область гармонії, теплоти. Тут відбувається життя його персонажів, інколи наївних, інколи трохи сумних. Спроба переповісти картину або будь-який інший витвір художника приречена на невдачу. Вони (витвори) не піддаються вербально-сюжетному тлумаченню. Сума складників окремих зображень не дає жорсткого причинно-наслідкового зв'язку між картиною, об'єктом та назвою. Скоріше назва та візуальні образи - це інструменти у джазовій п'єсі, кожен з яких веде власну тему. Така нелінійна побудова не залишає місця для холодного раціоналізму, поміркованості, іронії. Саме глядач здатен об'єднати ці мелодії в емоційну "мелодію сфер". Часто-густо цей процес важко й помітити. У робіт Журавля - рідкісний дар природного, не вимушеного пробудження співпереживання - емпатії. Побачивши "вікно" (адже картини насправді - то вікна назовні або досередини) з високим небом, панорамою чуттєвого теплого існування, природним потягом буде підійти та подивитися ближче, що там далі, за першим враженням. Примхливо розкреслена площина виявляється відкритим, багатовимірним світом, який налаштовано на того, хто до нього входить. Будинки, люди, столи, фрукти, квіти, чаші, сфери, літальні апарати та апарати, що їздять, птахи, риби - то прикмети, асоціативні ознаки повноти життя. Вони пізнаються і водночас є дещо іншими. Пригніченість шерехатим потоком щодення, який знову й знову стирає частинку нашого життя, витіснено ширянням над та у просторі. Гармонія перетворює матеріальні сутності в окрилені образи-символи. Тут, в магічній сфері Журавля, легко дихається, тут немає тягаря швидкоплинних днів та років. Дивно, але за такої масштабності та високого рівня узагальнення дуже ретельно зберігається людський вимір. У великому внутрішньому обсязі робіт художника людина не відчуває себе дрібничкою; навпаки, вона співмірна з усім. За духовною шкалою автора світ внутрішнього особистого космосу дорівнює світові, що нас оточує.

Стилістично легко прослідкувати джерела, що вплинули на художника. Це іконопис, архаїчна пластика, Бойчук та його школа (перелік майже напевно не повний, але це не важливо). Набагато складніше втиснути в певні рамки, занести до класифікаційної "клітинки" живий організм, яким є творчість М. Журавля. Можливо, що це поетичний фігуратив (реалізм?), де правда правильного зображення відступає перед правдою почуттів, перед емоційною чистотою сприйняття; можливо, це неканонічний духовний живопис, який символічно показує божественну природу життя та людини. Життя - ось головний герой його картин. Донести відблиск того полум'я, що відрізняє живе від неживого, мертвого; показати світ як живу істоту - мабуть, у цьому й полягає мета та сенс робіт художника.

Дитинство - особливий відтинок часу. Враження чистоти; свідомість безпосередньо сприймає оточення, не знаючи завчених схем та правил. Саме в цей час життєвість всього навкруги нас переповнює наші відчуття. Дитинство швидко минає, але кожен день його - безкінечний, сповнений таємниць та відкриттів; кольори, запахи, звуки сприймаються особливо гостро. Бажання повернути переживання такої ж сили, безпосередність жевріють в кожному з нас. Це - "дорога додому", вектор та камертон життєвого шляху. Про це в роботах "Повернення додому", "По дорозі додому", "Подарунки для сина", "Дитячий садок", "Політ над містом".

Домінантою творчості є спроба виділити з скороминучої лузги те головне, про що не можна розповісти та зробити видимим, що можна лише пережити.

Час, який прожито, змінює відчуття, підходи та оцінки. Порівнюючи ранні, минулих років, та сьогоднішні роботи, помічаємо зміни, що трапилися за десять років. Тонкішими та витонченішими стають фігури, поступово втрачаючи щільну матеріальність, але не втрачаючи при цьому життєвої енергії. Зменшується гравітація, простір стає живим, плинним, прозорим. Рухи пензлем стають експресивнішими, вибухи силових осередків кольору вільнішими. Але гармонія не зникає.

Те, що знайдено та зроблено, не є міцними підвалинами в мистецтві. Переживання безперервності реальності, скоріше за все, наштовхнуло на думку включити до області художнього пошуку дослідження не лише внутрішнього (особистого, емоційного), але й зовнішнього простору, а також часового потоку. Так з'явились об'єкти, левкаси, проекти ленд-арту. Виникли "Транссфер", "Пласти" та "Сфероконсервація". Левкас є органічним для М. Журавля. Частина робіт у цій техніці продовжує живописну серію ("Натюрморт на тлі краєвиду", "Крилаті бики"), частина апелює до традиційних форм іконописного живопису ("Розп'яття", "Складень", "Складень-2"). Тенденція проявити багаті образотворчі можливості левкасу (особливий ґрунт для живопису) ініціювали народження "Риби", "Генезису сфери", "Гори, що літає". Бажання відійти від заданості живописного прямокутника, в метафоричному сенсі проявити суть, основу (ґрунт) речей. Планетарність сприйняття виражено націленістю художника на опрацювання не поодинокого шару вираження, а плану загального спрямування. Левкаси Журавля схожі на об'єкти для медитації, на природні сутності (гора, річка, небо, риба та ін.) які екстраговано в художню форму. Образи, позбавлені координатних прив'язок до побутового існування, набувають рис архетипів. Вони роблять видимими ідеальні смислові поняття, а не конкретні матеріальні об'єкти. В ширшому значенні, через понятійний ряд символів художник відтворює духовну будову всесвіту.

Очищена потужна тектонічність, лаконізм у вирішенні поверхні репрезентують образи у вигляді перетинів, де час залишає сліди свого перебування. Геометричним, смисловим та зоровим наслідком всього вищенаведеного може слугувати проект "Транссфер". В його модулі (сфера на трапецієподібній підставці) символічно репрезентовано взаємозв'язок та взаємопроникнення духовного та матеріального світів. Комп'ютерна програма (прикмета часу) "Сферограма" пропонує різні варіанти освоєння простору. Метафора, яку містить назва однієї із сфер, не випадкова. "Збирання нектару" вказує на варіант щасливої Землі після катарсису. Це - світ без (а скоріше - після) есхатологічних передчуттів та катастроф, що збулися, світ, де відроджено гармонію. Позитивізм цей не наївний, він переконує рівнем цілісності, чуттєвої правди, викінченості, що є присутніми у кожній речі Майстра. Перефразуючи Бродського: "Художник - око буття та його пензель".

Андрій Гуренко, 2002 р.

Народився 13 серпня 1960 року. Живе i працює в Києвi.

1989  закiнчив Київський державний художнiй iнститут
1995  член Нацiональної спiлки художникiв України
1999  член Спiлки БЖ-Арт

ВИБРАНІ ВИСТАВКИ ТА ПРОЕКТИ

2006

Персональна виставка – презентація проекту Пасіка до 52 Біенале у Венеції (Київ, Україна) буклет, відео

Персональна виставка Я тебе люблю. Галерея Арт Блюз (Київ, Україна)

2005

Персональна виставка Пасіка. Галерея Зоря Файн Арт (Грінвіч, США) каталог, док. фільм

Спільна виставка фотографії: О.Глядєлов, І.Паламарчук, М.Журавель. Український інститут (Нью Йорк, США)

Персональна виставка Пасіка – перформанс. Галерея Арт-Блюз (Київ, Україна) буклет, док. фільм

2004

Персональна виставка Ретроспекція проектів М.Журавля. Український інститут (Нью Йорк, США)

Спільна виставка 350 років потому. Будинок художників (Київ, Україна)

2003

Персональна виставка левкасу та живопису, муніціпальна галерея (Харків, Україна)

Виставка ескіза-проекту Пасіка, центр сучасного мистецтва Совіарт (Київ, Україна)

Персональна виставка живопису, галерея L-Art (Київ, Україна)

Спільна виставка-протест Інвазія, виставковий зал Будинку Художників України (Київ, Україна)

Чотири кроки, Журавель, Живопис, галерея ArtEast, (Київ, Україна), персональна, каталог

2002

Мистецтво України, Центральний Будинок Художника, (Москва, Росiя), каталог 

Спiльна виставка з П. Бевзою, О.Литвиненком, М.Малишком, Н.Денисовою, А.Гуренком, О.Фiлем Софiйнi символи буттях 2. Куратор П.Бевза (Київ, Україна), каталог

2001

Спiльна виставка з П.Бевзою, О.Литвиненком, М.Малишком, О.Малишко, Н.Денисовою Софiйнi символи буття. Куратор П.Бевза., текст до каталогу С.Кримського. Виставочний зал гХлiбнях (Київ, Україна), каталог

Ленд-арт (с.Могриця, Сумська обл., Україна), В.Шкарупа,Г.Гiдора, А.Блудов

2001      

Персональна виставка Пласти, левкаси, галерея 36 (Київ, Україна)

2000

Спiльна виставка з Р.Романишиним, О.Пiнчуком, М.Приймаченко. Мунiципальна галерея (Йокогама, Японiя)

1999

Всеукраїнське трiєнале скульптури Київ-99 (Київ, Україна)

Спiльна виставка з М.Вайсбергом, Б.Єгiазаряном. (Берн,Швейцарiя)

1998

Спiльна виставка з Ю.Соломко, О.Бабаком, галерея Ательє Карась (Київ, Україна)

Персональна виставка живопису, галерея 36 (Київ,Україна)

Персональна виставка, Левкаси, галерея Триптих (Київ,Україна)

Персональна виставка Сферографiя-2, галерея Совiарт (фотографiя, вiдео,графiка, об’єкти) (Київ, Україна)

Всеукраїнська трiєнале живопису Київ-98 (номiнацiя, перша премiя) (Київ, Україна)

Арт-фестиваль, проект Мистецтво ХХ столiттях (Київ, Україна)

Спiльна виставка з А.Блудовим, посольство Великої Британiї (Київ, Україна)

Акцiя Сферографiя-Сферограма (в рамках персонального проекту ТрансСфер) галерея БЖ-арт (Київ, Україна)

Творчий пленер Робiнзонада за пiдтримки всеукраїнського обуєднання АРТанiя (Хмельницький, Україна)

1997

Спiльна виставка з А.Блудовим, галерея 36 (Київ, Україна)

Персональна виставка живопису, музей Т.Г.Шевченка (Київ, Україна)

Арт-фестиваль, проект Аутентична туга спiльно з художниками Т.Бабак, О.Бабаком, П.Гончарем. Куратор проекту О.Титаренко, музей Т.Г.Шевченка (Київ, Україна)

1996

Творчий пленер у Святогорському заповiднику. Територiятекст 2. Куратори проекту С.Тесло, І.Орлова (Святогорськ, Донецька обл., Україна)

Арт-фестиваль, номiнацiя кращий художник року (Київ, Україна)

1995

Творчий пленер у Святогорському заповiднику. Територiятекст 1. Куратори проекту С.Тесло, І.Орлова (Святогорськ, Донецька обл., Україна)

Спiльна виставка з А.Блудовим, Управлiння держадмiнiстрацiї м. Києва (Київ, Україна)

1994

Рiздвяний вернiсаж, галерея Веста-АРТ (Київ, Україна)

Перший загальноукраїнський ярмарок мистецтв (Київ,Україна)

1992

Персональна виставка живопису, клуб Лайонс (Зелегендштадт, Хайнбург, ФРН)

Ярмарок мистецтв АРТ-МІФ (Москва, Росiя)

ВІДЗНАКИ

1998

Перша премiя Всеукраїнського Трiєнале живопису, Київ, Україна

1996

Приз Золотий перетин та звання художник року в дiлянцi живопису на Мiжнародному АРТ фестивалi, Київ, Україна

Майстерня художника

Моб. тел. 8 050 334 33 29   
Email: info@zhuravel.com
Copyright © 2002 Микола Журавель
Проекти
Живопис
Графіка
Левкаси
Скульптура
Про автора
Design © 2002.
VEYE Web Studio
Programming by KSF
Software Development Company
Offshore Custom Development
Outsourcing and IT services